Project Achievements

Domestic Sales Dept: Rusheng Yu, Tel:0086 28 65530503,0086 13708186819, E-mail: Yurusheng@chengda.com;
International Business Dept: Yifan Zhao,Tel:0086 28 65530574,0086 13684006839, Fax:0086 28 65531191,E-mail:zhaoyifan@chengda.com;
President Office: Jing Huang,Tel:0086 28 65531807,0086 13540738716,E-mail:HuangJing@chengda.com;