Project Achievements

Domestic Sales Dept: Rusheng Yu, Tel:0086 28 65530503,0086 13708186819, E-mail: Yurusheng@chengda.com;
International Business Yifan Zhao,Tel:0086 28 65530574,0086 13551820036, Fax:0086 28 65531191,E-mail:zhaoyifan@chengda.com;
President Office: Jian Feng,Tel:0086 28 65530808,0086 13679030214,E-mail: FengJian@chengda.com;